Αρχείο Ειδήσεων

Ο Μηροπολίτης Μεσσηνίας για την τραγωδία στην Πύλο
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 14/06/2023

Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε το δυσάρεστο συμβάν, σχετικά με την μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών ανοιχτά της Πύλου σήμερα, 14 Ιουνίου 2023, ο ευρισκόμενος εκτός Ελλάδος σε προγραμματισμένο Διεθνές Συνέδριο,

δείτε περισσότερα »
Ο Αρχιεπίσκοπος για την τραγωδία της Πύλου
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 14/06/2023

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος έκανε πριν από λίγο την ακόλουθη δήλωση: «Καμία λέξη δεν μπορεί να αποτυπώσει τον βαθύτατο πόνο που αισθάνομαι σήμερα ως άνθρωπος και ως κληρικός για τον αδόκητο και τραγικό χαμό δεκάδων συνανθρώπων μας στο ναυάγιο στα διεθνή ύδατα ανοικτά της Πύλου.

δείτε περισσότερα »
Η Εκκλησία δεν πολιτεύεται
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 14/06/2023

Συ­νήλθε από τη Δευ­τέρα 12 έως και την Τε­τάρτη 14 Ι­ου­νίου 2023, η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος της 166ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, υπό την Προ­ε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

Η Δ.Ι.Σ. κατά τις Συ­νε­δρίες της:

- Ε­πι­κύ­ρωσε τα Πρα­κτικά των Συ­νο­δική Ε­ξου­σι­ο­δο­τή­σει γε­νο­μέ­νων ε­νερ­γειών.

- Κα­τήρ­τισε

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1