Προσκυνηματική εκδρομή της ΜΚΟ «Ρωμηοσύνη» στα Ιεροσόλυμα

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 21/07/2011

Το Σάββατον, 3ην/16ην Ιουλίου 2011, πεντηκονταμελής ομάς προσκυνητών, εις το πλαίσιον προσκυνηματικής εκδρομής της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» υπό τον Διευθυντήν του Ιστοχώρου του Πατριαρχείου κ. Χρίστον Νικολάου και την Αναπληρώτριαν Διαχειρίστριαν κ. Αικατερίναν Διαμαντοπούλου και με τον καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Τσιτσίγκον, επεσκέφθη το Πατριαρχείον, καθώς και 50μελής ομάς προσκυνητών του Έλληνος της Ελληνικής παροικίας Ιεροσολύμων κ. Θεοδώρου Βαράκλα.

Τούτους υπεδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, εκαλωσώρισε και ωμίλησε περί των Παναγίων Προσκυνημάτων ως των χώρων, οι οποίοι εδέχθησαν και εφιλοξένησαν τον Θεάνθρωπον, Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και ηγιάσθησαν εξ Αυτού, εκ της χάριτος, του έργου και του λόγου Αυτού και, ως εκ τούτου, έχουν την δύναμιν να μεταδίδουν την χάριν και την ευλογίαν αυτήν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και να συντελούν εις την επίλυσιν ερωτημάτων και προβλημάτων των ανθρώπων και εις την θεραπείαν ασθενών.

Η Αναπληρώτρια Διαχειρίστρια της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» κ. Αικατερίνη Διαμαντοπούλου ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την ίδρυσιν της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» την υποδοχήν της προσκυνηματικής ομάδος εις το Πατριαρχείον, μετέφερε τους χαιρετισμούς του κ. Πέτρου Κυριακίδη και προσέφερε δωρεάν των προσκυνητών-μελών της προσκυνηματικής ομάδος ταύτης υπέρ του Πατριαρχείου.

Ευχαριστών ο Μακαριώτατος ηυχήθη εις αυτούς «άξιον προσκύνημα» και διένειμεν αυτοίς προσκυνηματικάς ευλογίας.

Εν συνεχεία, ο κ. Νικολάου μετά της κ. Διαμαντοπούλου ιδιαιτέρως συνεζήτησαν μετά του Μακαριωτάτου διά τα τον εξοπλισμόν του Γραφείου της «Ρωμηοσύνης» εις Ιεροσόλυμα και διά την επίσημον έναρξιν του «Ράδιο Ρωμηοσύνη» &  «Ρωμηοσύνη TV».

Εκ της Αρχιγραμματείας.