Ι.Μ.Θεσσαλονίκης: Νέος αριθμός επικοινωνίας

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 10/07/2024

Από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ανακοινώνεται, ότι όλοι οι μέχρι σήμερα ισχύοντες τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας πρόκειται να καταργηθούν, εντός του αμέσως επομένου χρονικού διαστήματος.
Στο εξής η επικοινωνία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά διά του αριθμού 2314-175.100, ο οποίος ήδη λειτουργεί ως τηλεφωνικό κέντρο, απ΄ όπου θα παρέχεται κάθε πληροφορία και θα αναζητείται οποιαδήποτε υπηρεσία.
Επίσης, γίνεται γνωστό, ότι με τα σχετικά Τμήματα της Ιεράς Μητροπόλεως, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν και διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στις κατωτέρω διευθύνσεις:
ΓραφείοΜητροπολίτου: imth.office.metropolitan@gmail.com
Γραμματεία: gr_imth@yahoo.com&imthessalonikis@gmail.com
Γραφείο Γάμων: grafeiogamonimth@gmail.com
Εκκλησιαστικό Μουσείο - Αρχείο: archive.imth@gmail.com
Τέλος, ενημερώνουμε, ότι πλέον δεν θα υπάρχει δυνατότητα υπηρεσιώντηλεομοιοτύπου (FAX) και καταργούνται οι υφιστάμενοι αντίστοιχοι αριθμοί.Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-