Η μαρτυρική Χίος τιμά τους Ιερομάρτυρες της Σφαγής της

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 26/05/2024

Μέ ἐκκλησιαστική κατάνυξη καί ἱεροπρεπῆ σεμνότητα ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐτίμησε τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου τήν ἱερή μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος Μητροπολίτου Χίου καί τῶν σύν αὐτῷ ὑπέρ πίστεως ἀναιρεθέντων ὑπό τῶν Τούρκων Χίων Κληρικῶν καί Μοναχῶν κατά τήν φοβεράν Σφαγήν τοῦ 1822.

          Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου ὁ Σεβασμιώτατος Χίου συνοδευόμενος ἀπό Κληρικούς μετέβη στήν σκοτεινή φυλακή τοῦ Φρουρίου Χίου, ὅπου ἐκρατοῦντο πρό τοῦ ἀπαγχονισμοῦ των οἱ Ἱερομάρτυρες Μητροπολίτης Πλάτων Φραγκιάδης καί Ἀρχιδιάκονος Μακάριος Γαρρῆς. Ἐκεῖ ἀνέπεμψεν εἰδική δέηση παρουσίᾳ τοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ τῆς 96 Α.Δ.Τ.Ε. Ταξιάρχου κ. Ἀμπατζίδη, τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου κ. Μπουρνιᾶ καί πιστῶν, καί ὁμίλησε ἀναφερόμενος στά ἱστορικά στοιχεῖα τοῦ μαρτυρίου τῶν Ἁγίων.

          Ἐν συνεχείᾳ μετέβη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου, ὅπου τήν Μεγάλη Πέμπτη τοῦ 1822 καί κατά τήν ὥρα τῆς Θ. Λειτουργίας ἐσφαγιάσθη πρό τῆς Ὡραίας Πύλης ὁ Ἱερομάρτυς Σταμάτιος Χαρτουλάρης. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε κατά τόν Μεγάλο Ἑσπερινό καί ἐκήρυξεν μέ θέμα: «Ὁ Θεός ἐπείρασεν αὐτούς καί εὗρεν αὐτούς ἀξίους ἑαυτῷ» μέ ἐπικαιροποιημένες θεολογικές, ἐθνικές καί κοινωνικές ἀναφορές. Συμμετεῖχαν πολλοί Κληρικοί τῆς κατά Χίον Ἐκκλησίας, ἐνῶ παρόντες ἦταν ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Μαθιούδης, ὁ Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μανάρας, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητας Βροντάδου κ. Βούκουνας, ὁ Ἀνθυπολοχαγός κ. Παπαδάκης, ἐκπαιδευτικοί καί ἄλλοι. Ἔψαλλεν ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Βασίλειος Χαμέτης.

          Τήν κυριώνυμον ἡμέραν ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου, ὅπου εὑρίσκονται τά ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου Πλάτωνος. Ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἐκήρυξε μέ θέμα «ἄνθρωπον οὐκ ἔχω», καί ἀνέφερε ὅτι ἐμεῖς ἔχουμε τούς Ἁγίους μας καί μάλιστα Ἱερομάρτυρες Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὁδηγοῦν διά τῆς κολυμβήθρας τῆς Ἐκκλησίας στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Παρόντες ἦταν ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ, παιδιά τῆς Κατασκηνώσεως ‘’ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ’’ καί πιστοί.

          Ἐν συνεχείᾳ ἀκολούθησε προσκύνημα στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ κορυφαῖο τόπο τῆς Σφαγῆς καί δή τῶν Ἱερομαρτύρων Ἰακώβου καί Θεοδοσίου καί ξενάγηση κατηχητικών σχολείων στό μοναδικό στόν κόσμο Ἱστορικό Μουσεῖο τῆς Σφαγῆς τῆς Χίου «ΙΣΤΟΡΙΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΗΔΕ».

Ἁγιασμένες στιγμές ἐκκλησιαστικῆς χάριτος καί ἱστορικῆς μνήμης καί διδαχῆς.