Οι Άγιες Εμμέλεια, Νόννα και Ανθούσα

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 10/02/2014
"Τη Κυριακή μετά ττην εορτήν της Υπαπαντής,
απόφάσει της Ι.Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
 ωρίσθη όπως τιμάται η μνήμη των Αγίων Μητέρων 
των Τριών Ιεραρχών, Εμμελείας(30/5)Νόννας(5/8) και Ανθούσης"