Το Φανάρι για τα «πράματα και θάματα» της Βασούλας Ρύντεν-Φωτογραφίες της με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και το Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε (βίντεο)

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 17/03/2011

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να προστατέψει το ορθόδοξο πλήρωμα της Εκκλησίας από την πλάνη, με ανακοίνωσή του αποδοκιμάζει τα όσα υποστηρίζει η Βασιλική Παρασκευή Πεντάκη - Ρύντεν, ευρύτερα γνωστή ως «Βασούλα» καθώς και την οργάνωσή της «Αληθινή εν Θεώ ζωή». 

Η Βασούλα Ρύντεν είναι ελληνίδα, γεννήθηκε στην Αίγυπτο και είναι μέλος της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, όπως η ίδια ισχυρίζεται. «Το 1985, όταν ζούσα στο Μπαγκλαντές, ο Θεός με πλησίασε με τον πιο παράδοξο τρόπο, για να με χρησιμοποιήσει ως όργανό Του και να με επιφορτίσει με τα μηνύματά του για ολόκληρη την ανθρωπότητα», υποστηρίζει η ίδια και προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι «λαμβάνει αυθεντικά Μηνύματα από τον Ιησού Χριστό».

Προσκλήθηκε 3 φορές να μιλήσει για το θέμα της ενότητας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, συνομιλεί συχνά με Ρωμαιοκαθολικούς αλλά κάποιες φορές και με κάποιους αφελείς κληρικούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ενώ τελευταία είχε αναπτύξει τηλεφωνικές επαφές με κληρικούς της Ελλαδικής Εκκλησίας. 

Το “ierovima” δημοσιεύει φωτογραφίες της Βασούλας, που «ευλογεί» πιστούς της ενώ υπάρχει και μια φωτογραφία για την οποία  οι οπαδοί της Βασούλας λένε:: « Η Παναγία εμφανίζεται Λουσμένη σε Φως μπροστά στη Βασούλα Ρύντεν κατά την διάρκεια ομιλίας που έδωσε στις 18 Ιανουαρίου, 2009 στο Λος Αντζελες». 

Επίσης υπάρχει βίντεο 14 δευτ. όπου (στο 6ο  έως 8ο  δευτερόλεπτο) στα…μαλλιά της Βασούλας , με πολύ φαντασία, σχηματίζεται λένε οι οπαδοί της, η μορφή του Χριστού! Τέλος δημοσιεύονται φωτογραφίες της Βασούλας με τον Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη καθώς και με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο.

 Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την δράση της Βασούλας και της οργάνωσής της «Αληθινή εν Θεώ ζωή» έχει ως ακολούθως: 

Η Ορθόδοξος Εκκλησία, ακολουθούσα απαρεγκλίτως το λαμπρόν υπόδειγμα και την διδαχήν των Αγίων Αποστόλων, την διδασκαλίαν των εχόντων την εξ αυτών Διαδοχήν Πατέρων της Εκκλησίας και τας θεοπνεύστους Αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, διαφυλάττει ως πολύτιμον μαργαρίτην την πίστιν της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, την οποίαν βιώνει το χριστεπώνυμον πλήρωμα αυτής δια μέσου της συμμετοχής εις την μυστηριακήν και την καθόλου πνευματικήν ζωήν του θεοϊδρύτου εκκλησιαστικού σώματος. Ούτως, η οιαδήποτε τάσις αυτοσχεδιασμού και κίνησις, προσωπική η συλλογική, περιφρονήσεως η αθετήσεως των δογμάτων της πίστεως των Ορθοδόξων χριστιανών και της εν Χριστώ ζωής εντός της Εκκλησίας ως μόνης οδού δια την σωτηρίαν των ψυχών ημών, πολλώ δε μάλλον της αυτοανακηρύξεως προσώπων ως «δήθεν χαρισματικών», απεδοκιμάσθη πάντοτε ως απαράδεκτος καινοτομία.

Υπό το πνεύμα τούτο, και δια την οφειλετικήν προστασίαν του μεν ευσεβούς ορθοδόξου πληρώματος εξ επικινδύνων πνευματικών συγχύσεων, των δε μη γνωριζόντων καλώς τα πράγματα εκ του ελλοχεύοντος κινδύνου της πλάνης, αποδοκιμάζονται υπό της Μητρός Εκκλησίας αι υπό της Βασιλικής Παρασκευής Πεντάκη - Ρύντεν, ευρύτερον γνωστής ως «Βασούλας», και της υπ  αὐτῆς ιδρυθείσης οργανώσεως υπό τον τίτλον «Αληθινή εν Θεώ ζωή» ακρίτως και επιπολαίως εισαγόμεναι διδασκαλίαι περί των δήθεν «απ  εὐθείας διαλόγων της μετά του Ιδρυτού της Εκκλησίας Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» και της κατακτήσεως υπ  αὐτῆς τε και των οπαδών της της «αληθινής εν Θεώ ζωής», αι οποίαι παρεκκλίνουν αυθαιρέτως της θεοσδότου διδασκαλίας της Εκκλησίας, αλλά και σκανδαλίζουν το ορθόδοξον φρόνημα των ευλαβών πιστών.

Όθεν, καλούμεν τους εισηγητάς των απαραδέκτων αυτών καινοτομιών και τους εμμένοντας εις αυτάς υποστηρικτάς των, οι οποίοι τούτου ένεκα δεν γίνονται δεκτοί εις εκκλησιαστικήν κοινωνίαν, όχι μόνον να μη παρεμβαίνουν εις το ποιμαντικόν έργον των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων, αλλά και να αποκηρύξουν τας καινοφανείς διδασκαλίας των, ώστε να προληφθούν αι υπό των Ιερών Κανόνων προβλεπόμεναι κυρώσεις.

Εκφράζομεν, τέλος, την βαθείαν λύπην του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκ της ενεργείας ενίων -ελαχίστων, ευτυχώς- κληρικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας να παρευρίσκωνται εις ομιλίας της ειρημένης «Βασούλας» και να παρέχουν εις αυτήν «πιστοποιητικά Ορθοδοξίας».