Στο έλεος του Θεού (και του ΥπΠΟ) ο Άγιος Νικόλαος Πύργου (photos)

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 23/01/2017

 του Κώστα Ζαφειρίου -εφημ. "Πατρίς" 

 Καταπέλτης για την στατικότητα της ξύλινης στέγης του κεντρικού κλίτους του μητροπολιτικού ναού Αγίου Νικολάου Πύργου είναι η τελική τεχνική έκθεση που παραδόθηκε χθες στις αρμόδιες υπηρεσίες του  Υπουργείου Πολιτισμού και φέρει την υπογραφή του τεχνικού συμβούλου του εκκλησιαστικού συμβουλίου, του πολιτικού μηχανικού κ. Νίκου Τσαλαματά.

Σύμφωνα με πηγές από το ΥπΠΟ τα όσα αναφέρονται στις 150 σελίδες της πραγματογνωμοσύνης, όπου υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, δημιουργούν έντονο προβληματισμό στους αρμοδίους  και δημιουργείται πλήρες αδιέξοδο.

Τονίζεται ότι το έργο παραδίδεται από τον εργολάβο στο ΥπΠΟ και αυτό με την σειρά του το παραδίδει στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ιερού ναού. Όμως το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αρνείται να παραλάβει το έργο.

Να τονιστεί ακόμη ότι το έργο σύμφωνα με τον νόμο δεν έχει δικαίωμα να παραλάβει ο μητροπολίτης, ο οποίος και ουδεμία εμπλοκή έχει με αυτό. Το λόγο τώρα έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αναστηλώσεως Βυζαντινών και μεταβυζαντινών  Μνημείων. Δηλαδή 1/ ή θα δώσουν εντολή στον εργολάβο να ακολουθήσει όλα όσα αναφέρει ή έκθεση ή 2/  θα προκηρύξει νέο διαγωνισμό για την στέγη.

ΥπΠΟ: «Το έργο ολοκληρώθηκε»

Ας δούμε όμως πως ξεκίνησε η εντολή για σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης, απόσπασμα της οποία εξασφάλισε η «Πατρίς»: Σύμφωνα με την άποψη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, το έργο αποκατάστασης των ζημιών στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2016 και καλείτο το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να παραλάβει το έργο. Όμως οι τεχνικοί σύμβουλοι του Εκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου εξέφρασαν την άποψη, ότι στο κεντρικό κλίτος της στέγης του Ναού υπάρχει πρόβλημα στην σύνδεση των ξύλινων ζευκτών και αρνήθηκαν να παραλάβουν το έργο. Στις 23 Νοεμβρίου 2016, όπως είχε αποκαλύψει κατ’ αποκλειστικότητα η «Πατρίς», ο μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός επισκέφθηκε με συνεργάτες του το Υπουργείο Πολιτισμού και συζήτησε με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναστηλώσεως Βυζαντινών Μνημείων κ. Θεμιστοκλή Βλαχούλη και άλλους το θέμα στατικότητας του κυρίως κλίτους της στέγης ναού.

Η εντολή του ΥπΠΟ

Σύμφωνα με τον σεβασμιώτατο μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανό  οι υπάλληλοι του Υπουργείου τους είπαν: «Νά μᾶς ὑποβάλετε ἐγγράφως τάς παρατηρήσεις τῶν τεχνικῶν σας συμβούλων. Θά τίς μελετήσουμε, ἄν χρειασθῆ θά κάνωμε αὐτοψία παρουσία των καί θά ἀποφασίσωμε ἁρμοδίως. Ὅ,τι ὄντως δέν ἔχει γίνει ὡς πρέπει, θά δώσωμε ἐντολή στόν ἐργολάβο νά τό διορθώση». Έτσι το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Αγ. Νικολάου, έδωσε εντολή στον τεχνικό του σύμβουλο κ. Νικόλαο Τσαλαματά, πολιτικό μηχανικό, ειδικό στατικό μελετητή, να υποβάλει εγγράφως τις παρατηρήσεις του επί των ελλείψεων ή των στατικών ελαττωμάτων της στέγης του κεντρικού κλίτους του Μνημείου, για να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Φωτογραφίες και βίντεο

Έτσι πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η τεχνική έκθεση από τον αρχικό μελετητή κ. Νίκο Τσαλαματά. Να τονιστεί ότι το περιεχόμενο της έκθεσης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και αυτό γιατί ο έλεγχος της στέγης έγινε με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Συγκεκριμένα η αποτύπωση έγινε ρομποτικά και υπάρχουν δεκάδες φωτογραφίες και ένα βίντεο. Τρεις από τις φωτογραφίες δημοσιεύει σήμερα η «Πατρίς».

  Η έκθεση λοιπόν είναι καταπέλτης και όπως είναι φυσικό ο  τεχνικός σύμβουλος δεν θα εισηγηθεί την παραλαβή του έργου αφού στις 150 σελίδες έχει αποτυπώσει σοβαρές ελλείψεις στη στέγη του κεντρικού κλίτους.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, « η νέα ξύλινη στέγη του Ιερού Ναού κατασκευάστηκε από τον ανάδοχο του έργου (ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ) χωρίς να έχει εφαρμόσει την αρχική εγκεκριμένη στατική μελέτη από το ΥΠ.ΠΟ με χρήση ηλοφόρων πλακών τύπου Mietek και ευρίσκεται εκτός κανονιστικού νομίμου πλαισίου».

«Στοιχεία επικινδυνότητας»

Αίσθηση προκαλούν τα όσα αναφέρονται στην σελίδα 140 της πραγματογνωμοσύνης: «Ομιλούμε για μια αυθαίρετη και παράνομη κατασκευή την οποία έχει ελέγξει και αποδεχθεί το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία προφανέστατα εμπεριέχει σοβαρά στοιχεία στατικής ανεπάρκειας, λόγω της πλήρους απόκλισής της από την υπάρχουσα τεχνική νομοθεσία και τα οποία πιθανότατα οδηγούν σε μειωμένη φέρουσα ικανότητα τόσο των διαφόρων φερόντων στοιχείων της όσο και το σύνολο της ξύλινης κατασκευής. Μειωμένη φέρουσα ικανότητα μιας τέτοιας κατασκευής ενδεχομένως να εμπεριέχει και στοιχεία επικινδυνότητάς της».

Ολοκληρωτική ανακατασκευή

Τέλος ο πολιτικός μηχανικός  κ. Τσαλαματάς προτείνει την «ολοκληρωτική ανακατασκευή της υπάρχουσας ξύλινης στέγης του κεντρικού κλίτους του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου με βάση μια νέα στατική μελέτη που να υπακούει με σαφήνεια στις κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 5, να είναι εγκεκριμένη από το υπουργείο Πολιτισμού και από τον κύριο μελετητή του έργου.»

Δήλωση του διευθ. συμβούλου της «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»

Απευθυνθήκαμε στην ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ και ζητήσαμε δήλωση από τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Βασίλη Παναγούλη. «Δεν έχουμε λάβει ακόμη γνώση της τεχνικής έκθεσης και ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να δηλώσουμε κάτι», μας απάντησε ο κ. Παναγούλης, επιφυλασσόμενος να απαντήσει μόλις η εταιρεία λάβει γνώση της έκθεσης.