Προσφυγή της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απόδοση ακινήτων της

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 01/12/2011

Στόχος της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι όχι μόνο να στηρίξει το προνοιακό της έργο, αλλά και να το διπλασιάσει. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αποδεσμευτούν τα περίπου εκατό διακατεχόμενα ακίνητα, τα οποία σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία της Συνόδου, βρίσκονται σε Αθήνα (πολλά στη Βουλιαγμένη), Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται νομίμως στην ιδιοκτησία της Εκκλησίας, όμως οι δήμοι, οι περισσότεροι καταπατητές, αρνούνται να τα επιστρέψουν στην Εκκλησία.

Αρκετοί ιεράρχες υποστηρίζουν πως η Εκκλησία θα πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά αυτά τα ακίνητα, η αντικειμενική αξία των οποίων υπερβαίνει το μισό δισεκατομμύριο. «Μπορούμε, αν εκμεταλλευτούμε αυτά τα ακίνητα, να τονώσουμε το φιλανθρωπικό μας έργο που τόσο απαραίτητο είναι την παρούσα στιγμή», τονίζει ιεράρχης ο οποίος δεν απορρίπτει την ιδέα της προσφυγής της Εκκλησίας της Ελλάδος στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια,  ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να αποδεσμεύσει άμεσα τα ακίνητα που καταπατούν σήμερα κάποιοι δήμοι.