Μικρή ανάσα για τους εφημέριους που οφείλουν στεγαστικά δάνεια

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 22/11/2011

"Πάγωμα" των δόσεων στα στεγαστικά δάνεια για 2 χρόνια, πληρωμή της μισής δόσης για 5 χρόνια, και επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου μέχρι τα 85 χρόνια του δανειολήπτη είναι οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τα στεγαστικά δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων και κατά συνέπεια των εφημερίων.
Η απόφαση του ΤΠΔ έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια»  και αποτελεί μία μεγάλη ανάσα για τους εφημέριους και τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους  που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις μειώσεις στις αποδοχές τους λόγω του ενιαίου μισθολογίου αλλά και όλους εκείνους που θα βγουν σε καθεστώς εφεδρείας και έχουν δάνεια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων.
Υπολογίζεται ότι 180.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δανειοδοτηθεί από το Ταμείο και τα συνολικά τους υπόλοιπα για στεγαστικά δάνεια σήμερα υπερβαίνουν τα 4 δισ. ευρώ.