Αρχείο Ειδήσεων

"Ο κόσμος δεν χρειάζεται πολιτική εκκλησία"
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 11/06/2023

Ἀγαπητοὶ μου Χριστιανοί! Ἑορτάζοντες εἰσέτι τὴν Μεγάλη Δεσποτικὴ Ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ εὐφραινόμενοι ἐκ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖο κατελθὸν «εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν», αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκη νὰ καταθέσωμε στὴν ἀγάπη σας τὸν προβληματισμὸ μας ἐπὶ ἐσχάτως ἀναφυέντος ἐκκλησιαστικοῦ, κοινωνι­κοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐθνικοῦ ζητήματος.

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1