Ο αρχιεπίσκοπος βολιδοσκοπεί μητροπολίτες για τις Συνοδικές Επιτροπές

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 25/07/2011

Τις τελευταίες μέρες ο αρχιεπίσκοπος κ.Ιερώνυμος βολιδοσκοπεί μητροπολίτες και διερευνά τις διαθέσεις τους στην πρόταση του να αναλάβουν επικεφαλής κάποιας Συνοδικής Επιτροπής.

Από τις 12 Συνοδικές Επιτροπές, τέσσερις συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, (εξαιρουμένων βεβαίως των επί της Αρχιγραμματείας και επί των Οικονομικών): η επί των Αιρέσεων, η επί των Διορθοδόξων - Διαχριστιανικών Σχέσεων, επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και η επί του Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφωτίσεως.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του «ierovima»,προ ημερών,ο αρχιεπίσκοπος εισέπραξε από μητροπολίτη του νομού Αττικής άρνηση όταν του πρότεινε να αναλάβει πρόεδρος  κάποιας Συνοδικής Επιτροπής, ενώ την ίδια θέση αποδέχθηκε μητροπολίτης από τη Βόρεια Ελλάδα.  

Οι ενέργειες αυτές του αρχιεπισκόπου έχουν γίνει γνωστές στους  αρχιερατικούς κύκλους και πολλοί μητροπολίτες λέγουν ότι «το λόγο για την πλήρωση των Συνοδικών Επιτροπών έχει μόνο η Σύνοδος ».