Εγκύκλιος- προστασία για τα εκκλησιαστικά ακίνητα

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 24/07/2011

Ως ιδιαίτερα χρήσιμη και σωστή χαρακτηρίζεται από μητροπολίτες η ενέργεια της Ιεράς Συνόδου να αποστείλει σε όλες τις μητροπόλεις εγκύκλιο σημείωμα  με το οποίο τους ενημερώνει για τα ακίνητα που σύντομα θα περιέλθουν και θα αξιοποιηθούν από το Ταμείο Αξιοποίησης. Έτσι οι Μητροπόλεις, οι Μονές και οι ενορίες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν σε αυτά τα ακίνητα έχουν δικαιώματα και αν ναι να πράξουν τα δέοντα.

Η Εγκύκλιος  έχει θέμα «Διαβίβασις καταλόγου περιουσιακών στοιχείων προς αξιοποίησιν υπό του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ», και εστάλη από την Ιερά Σύνοδο στην Αρχιεπισκοπή και τις Μητροπόλεις στις 14 Ιουλίου. Η Ιερά Σύνοδος με την Εγκύκλιο καλεί τους αποδέκτες της Μητροπολίτες «να εξετάσητε το ενδεχόμενον εάν επί τινων εξ αυτών υφίσταται εμπράγματα διακαιώματα της καθ΄υμάς Ιεράς Μητροπόλεως (ή Ι.Μονών και Ενοριών αυτής),ή κατέχωνται παρανόμως υπό του Δημοσίου ή της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, προκειμένου να απευθυνθήτε εις το Υπουργείο Οικονομικών προς διευθέτησιν του θέματος προς όφελος της Εκκλησίας».

Στη συνέχεια ακολουθεί ο κατάλογος με τα ακίνητα που θα περιέλθουν και θα αξιοποιηθούν από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ.