"Προκόπιος συνέγραψεν..."

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 08/07/2024

Με πρωτοβουλία του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ.Στεφάνου, και σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, προωθήθηκε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος το κυκλοφορηθέν από τις εκδόσεις «ΠΑΡΟΥΣΙΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίτομο έργο : «Ειπὲ τη Εκκλησία … Προκόπιος συνέγραψεν ἐν Εγκυκλίοις φήσας», για τον εμπλουτισμό της υπὸ την άμεση εποπτεία της Συνοδικής Επιτροπής επι της Αρχιγραμματείας λειτουργούσης Βιβλιοθήκης «Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ».

Στους δύο τόμους του εν λόγω έργου εμπεριέχονται οι 381 ποιμαντορικές Εγκύκλιοι του μακαριστού και γεραρού Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κυρού ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ,  οι οποίες αποτελούν απαυγάσματα κόπων πολλών και στολίδια πνευματικού πλούτου, του κεκοιμημένου λογιωτάτου και πολυπράγμονος ιεράρχου, ενώ μέσα από αυτές διαπιστώνεται η εναργὴς μέριμνά του για την επιμόρφωση του ποιμνίου, όπως και η συνεχής πρόσκληση του πιστού λαού στα έργα της αγάπης, της φιλανθρωπίας, της κατηχήσεως και της ιεραποστολής.

Είναι, άλλωστε, πανθομολογούμενο, ότι ο μακαριστός Προκόπιος, ως διδάσκαλος γνήσιος και κήρυξ διαπρύσιος της εις Χριστόν πίστεως, ποιμήν και διάκονος του ποιμνίου του, παιδαγωγούσε με τον λόγο και τα έργα του, εδίδασκε με την απλή και απέριττη ζωή του, χωρίς να απαιτή κάτι για τον εαυτό του. Ό,τι έκαμε απέρρεε από την φωνή του καθήκοντος και ήταν σύμφωνο με την πρόταξη της συνειδήσεώς του.

Στο σχετικό απαντητικό γράμμα του προς τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Στέφανο, ο Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος και Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου κ.κ. Ιερώνυμος σημειώνει, μεταξύ των άλλων:

«Μετά πολλής χαράς ελάβομεν το υφ΄ υμῶν προφρόνως δωρηθέν τη Βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου δίτομον έργον υπό τον τίλον Ειπέ τη Εκκλησία … Προκόπιος συνέγραψεν εν Εγκυκλίοις φήσας»,  τύποις εκδοθέν υπό της καθ΄ υμάς Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίον κοσμεί ήδη την Βιβλιοθήκην της Ιεράς Συνόδου.

Ευχαριστούντες υμάς θερμώς δια την ευγενή ταύτην προσφοράν, εκφράζομεν υμίν τας ολοθύμους συγχαρητηρίους προσρήσεις της ημών Μετριότητος επί τη ως άνω πολυτελεί εκδόσει, η οποία εμπεριέχει τριακοσίας ογδοήκοντα και μίαν ποιμαντορικάς Εγκυκλίους του μακαριστοῦ προκατόχου υμών, Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κυρού Προκοπίου, δι΄ ων αναδεικνύεται το αμείωτον πατρικόν ενδιαφέρον και η διαρκής μέριμνα του κεκοιμημένου Ιεράρχου δια την πνευματικήν διαπαιδαγώγησιν του λογικού Αυτού ποιμνίου».

Επιπλέον και με δεδομένο ότι ο Φιλίππων Προκόπιος διατηρούσε πάντοτε την αναφορά του στην γενέτειρά του αγιοτόκο και μυροβόλο νήσο της Χίου, όπως και στην τροφό του Εκκλησία της Κορίνθου, παρόμοια πρώθηση της εν λόγω Εκδόσεως έγινε και προς τους Σεβ. Μητροπολίτες Χίου κ. Μάρκο και Κορίνθου κ. Διονύσιο, για τον εμπλουτισμό των εκείσε λειτουργουσών Ἐκκλησιαστικών Βιβλιοθηκών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» και «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» αντίστοιχα των δύο Ιερών Μητροπόλεων.