Εκδημία ιερέως

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 27/06/2022

Τήν Κυριακή 26 Ἰουνίου 2022, ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ ὁ μακαριστός Ἱερεύς Εὐάγγελος Φουντούλης σέ ἡλικία 73 ἐτῶν, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Ἐπισκοπῆς Τεγέας. 

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία αὐτοῦ θά ψαλῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Παναγίας) τοῦ Ἄργους τήν Δευτέρα 27 Ἰουνίου 2022 περί ὥραν 11 πρωινήν.