Ο μητροπολίτης Ηλείας παραχώρησε κτίριο σε αλλοδαπούς

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 03/10/2013

Αντιδράσεις προκαλεί στην Ηλεία η παραχώρηση από τον μητροπολίτη κ. Γερμανό του κτιρίου του πρώην Γηροκομείου Βάρδας ως ξενώνα φιλοξενίας αλλοδαπών εργατών.

Σύμφωνα με τον μητροπολίτη, οικονομικές δυσκολίες δεν επέτρεψαν στην Ι. Μητρόπολι να συνεχίση άλλο την λειτουργία του Γηροκομείου. «Όμως η Μητρόπολίς μας αφ’ ενός μεν έχει και λειτουργεί ήδη άλλα τρία Ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων, στα οποία περιθάλπει σήμερα πάνω από 250 ανήμπορους συνανθρώπους μας, αφ’ ετέρου δε βλέπει τις ανάγκες χωρίς διακρίσεις και των άλλων συνανθρώπων μας», τονίζει χαρακτηριστικά ο μητροπολίτης.

Έτσι θεώρησε πολλαπλώς κοινωνικά χρήσιμο, αντί να παραμένη κλειστό το Ίδρυμα της Βάρδας, να αλλάξη την χρήσι των κτιρίων του και να το παραχωρήση για Ξενώνα, «ώστε να συμβάλη στην κατάλληλη φιλοξενία των αναγκαίων εργατών της φράουλας και στην εξυπηρέτησι των καλλιεργητών αυτής και άρα στην οικονομική ανάπτυξι της περιοχής και την ανύψωσι του πολιτισμού της».

Τέλος απαντά σε εκείνους που θέτουν θέματα υγείας και ασφάλειας των κατοίκων:

«Τόσα χρόνια υπάρχουν εκεί κατά χιλιάδες μη νόμιμα οι περισσότεροι. Πως δεν διαμαρτυρηθήκανε; Μέσα σε τολ από νάϋλον ή στην ύπαιθρο διέμεναν. Μέσα στα πόδια τους ήσαν καθημερινά. Πως δεν ανησύχησαν για ασθένειες ή για την ασφάλειά τους; Τώρα ανησύχησαν που θα φιλοξενούνται στον Ξενώνα οι νομίμως παραμένοντες στην Πατρίδα μας αλλοδαποί, πολλοί εκ των οποίων μάλιστα θα είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από την Βουλγαρία, την Σερβία, την Ρουμανία και που ασφαλώς δεν θα ζουν ανεξέλεκτα, αλλά κάτω από τους νόμους και την επίβλεψι του Κράτους;».

 

 Υπολογίζεται ότι στους χώρους του πρώην ασύλου,που καλύπτουν 1600 τετραγωνικά μέτρα θα μπορούν να φιλοξενούνται περί τα 500 άτομα.Το ενοίκιο που θα πληρώνει (σε ιδιώτη) κάθε αλλοδαπός είναι 100 ευρώ τον μήνα και θα έχει το κρεβάτι του, κουζίνα, τουαλέτα και ιατρείο, ενώ θα ζει σε ένα ασφαλές μέρος, προστατευμένος και από τις καιρικές συνθήκες.

Το κτίριο μίσθωσε η μητρόπολη σε επιχειρηματία φράουλας της περιοχής.