Ολοι άγιοι στο Βατικανό...

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 05/07/2013

Το τελευταίο βήμα για την αγιοποίηση του Πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ έγινε την Παρασκευή καθώς ο Πάπας Φραγκίσκος αναγνώρισε το δεύτερο θαύμα, προϋπόθεση απαραίτητη για την κήρυξη ενός εκλιπόντα Ποντίφικα ως αγίου.

Με την ίδια απόφαση ο Πάπας Φραγκίσκος άνοιξε το δρόμο και για την τελετή αγιοποίησης του Πάπα Ιωάννη XXIII (1958-1963) παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει δεύτερο θαύμα που να αποδίδεται σε αυτόν.

Οι τελετές για την ανακήρυξη ως αγίων των δύο ανδρών αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν το τέλος του έτους. Ως πιθανότερη ημερομηνία προβάλει, πάντως, η 8η Δεκεμβρίου οπότε γιορτάζεται η Άμωμος Σύλληψη από την Παρθένο Μαρία.