Βασιλική με σπάνια ψηφιδωτά

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 20/06/2013
Τον Ιούλιο αρχίζουν στην Προύσα της Μικράς Ασίας οι συστηματικές ανασκαφές για την αποκάλυψη μιας βασιλικής 1500 ετών, εκπληκτικά ψηφιδωτά της οποίας έχουν έρθει ήδη στο φως. Η βασιλική είχε χρησιμοποηθεί κατά τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού, προτού δηλαδή ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ευνοήσει τη νέα θρησκεία, οπότε πολλά κτίρια σε οικισμούς της περιοχής μετατράπηκαν σε χώρους λατρείας. Αργότερα εξάλλου, όταν η περιοχή καταλήφθηκε από τους μουσουλμάνους η βασιλική έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στον δρόμο για το προσκύνημα στη Μέκκα.

Σήμερα ο Σαχαμπετίν Χαρπούτ, κυβερνήτης της πόλης, που πλέον ονομάζεται Μπούρσα λέει ότι θα ανεγερθεί μουσείο που θα φιλοξενήσει τα ευρήματα των ανασκαφών.
 
«Εχουμε βρει πολλά κομμάτια της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή αυτή γύρω από το Ιζνίκ, η οποία είναι μια από τις πόλεις όπου αναπτύχθηκε ο Χριστιανισμός» λέει ο ίδιος.