Ουδεμία δέσμευση Ραγκούση στους τρείς Ιεράρχες

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 20/01/2011

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ραγκούσης ευχαρίστησε την τριμελή για την επίσκεψη και είπε στους ιεράρχες ότι θα μελετήσει τα στοιχεία που του θέτει υπόψη του η Ιεραρχία και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. Ο υπουργός επανέλαβε ότι η ρύθμιση μια πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις θα ισχύσει για το σύνολο του Δημοσίου και όχι για κάθε επί μέρους κλάδο ξεχωριστά. Καμμία υπουργική δέσμευση προς το παρόν, απλά η ελπίδα ότι «ίσως κάτι γίνει». Μέχρι τότε αγωνία και υπομονή και για τον κλήρο…