Πέμπτη μέρα εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 24/06/2016

Για πέμπτη ημέρα η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος συνεχίζει τις εργασίες της στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι Χανίων.

Στην σημερινή πρωινή συνεδρία, τους Προκαθημένους απασχόλησε η εγκύλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και με το μικρό μήνυμα το οποίο θα διανεμηθεί άμα τη λήξει των εργασιών της.

Χθες, υπεγράφησαν τα κείμενα «Το Αυτόνομον και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού» και «Η Ορθόδοξος Διασπορά», ενώ αργότερα σήμερα θα υπογραφούν τα κείμενα «Η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησις αυτής σήμερον» και «Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τω συγχρόνω κόσμω».

Επιπρόσθετα, χθες το βράδυ ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις σχετικά με το κείμενο «Το Μυστήριον του γάμου και τα κωλύματα αυτού» και σύντομα θα οδεύσει προς υπογραφή, ενώ παράλληλα άρχισαν οι συνομιλίες για τις «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον».